ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640051
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  640051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวชิรประดิษฐ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watvachirapradit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเฉงอะ
ตำบล :
  ตะเคียนทอง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077244202
โทรสาร :
  077244202
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2450
อีเมล์ :
  84010054@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะคียนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:16:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์


นายวันชัย เกิดพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน