ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640052
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  640052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแสงประดิษฐ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsaengpradit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกะแดะแจะ
ตำบล :
  ตะเคียนทอง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-379760
โทรสาร :
  077-379760
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/9/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:17:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์


นางภาวนา เทพทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน