ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640053
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  640053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะม่วงหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAANMAMOUANGWHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านมะม่วงหวาน
ตำบล :
  ช้างขวา
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  0801406594
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค. 2517
อีเมล์ :
  84010042@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลช้างขวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:04:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะม่วงหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน