ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640054
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  640054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไสขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansaikam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไสขาม
ตำบล :
  ช้างซ้าย
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-452245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิ.ย. 2483
อีเมล์ :
  84010052@suat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ช้างคู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:51:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไสขาม


นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน