ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสตอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640055
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  640055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไสตอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaitor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านไสตอ
ตำบล :
  ช้างขวา
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-452059
โทรสาร :
  077-452059
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  schoolbansaitor@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างขวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:05:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไสตอ


นางอนงค์นาฏ ทองยวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสตอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน