ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640056
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  640056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไสใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansainai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านไสใน
ตำบล :
  กรูด
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  089-8662993
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/09/2483
อีเมล์ :
  baansainai@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:07:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไสในผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน