ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกรูด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640059
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  640059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองกรูด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONGKRUT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่    2   บ้านบ้านคลองกรูด
ตำบล :
  ทุ่งรัง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84290
โทรศัพท์ :
  086-1200418
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มีนาคม 2515
อีเมล์ :
  baanklongkrut@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 00:08:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองกรูดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน