ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับท้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640060
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  640060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทับท้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTABTON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทับท้อน
ตำบล :
  ทุ่งกง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84290
โทรศัพท์ :
  077-932759
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  chuchoket@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:34:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทับท้อน


นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับท้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน