ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640061
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  640061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อโฉลก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺBanbochalok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบ่อโฉลก
ตำบล :
  ทุ่งกง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84290
โทรศัพท์ :
  077-227765
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  sarayut1607@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาญจนดิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 02:22:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อโฉลกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน