ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640063
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  640063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังหวาย
ตำบล :
  ทุ่งรัง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84290
โทรศัพท์ :
  0898747829
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2518
อีเมล์ :
  84010075@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:15:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังหวายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน