ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640064
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  640064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthasai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าทองใหม่
ตำบล :
  ท่าทองใหม่
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84290
โทรศัพท์ :
  077-227082
โทรสาร :
  077227081
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2450
อีเมล์ :
  DMC.TR04@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาญจนดิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าทองใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:20:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน