ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640066
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  640066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าเสาเภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthasaopao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าเสาเภา
ตำบล :
  พลายวาส
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-380272
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2486
อีเมล์ :
  Banthasaopao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาญจนดิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พลายวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:20:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา


นางสาวนงนภัส ปานสมุทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน