ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640067
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  640067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากกะแดะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakkadae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปากกะแดะ
ตำบล :
  พลายวาส
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-379235
โทรสาร :
  077379235
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2479
อีเมล์ :
  pakkadac@Thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พลายวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08:59:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากกะแดะ


นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน