ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640068
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  640068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาพระนิ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhaopranim
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากน้ำท่าทอง
ตำบล :
  ท่าทอง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-402215
โทรสาร :
  077402215
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  watkhaopranim@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าทองอุแท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 20:53:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม


นายสมใจ สิกขวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน