ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพ่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640069
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  640069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพ่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpoung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพ่วง
ตำบล :
  พลายวาส
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-379234
โทรสาร :
  077379234
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/07/2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พลายวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 07:01:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพ่วง


นางสาวอาทิตยา ทองปลอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพ่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน