ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกงหนิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640070
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  640070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกงหนิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankongning
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านกงหนิง
ตำบล :
  ท่าอุแท
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077954258
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  bankongning841@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าทองอุแท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าอุแท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:42:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกงหนิง


นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน