ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640072
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  640072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนหลวง
ตำบล :
  ท่าอุแท
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-933455
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  baandonluang@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าทองอุแท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าอุแท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:24:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหลวง


นายจิตณรงค์ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน