ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640073
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  640073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthapo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าโพธิ์
ตำบล :
  ท่าทอง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-402156
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/06/2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08:47:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์


นางสาวศลัณยพร ทองถึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2