ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640074
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  640074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังทองสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangthongsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านวังทอง
ตำบล :
  ท่าอุแท
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-380273
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าอุแท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าอุแท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17:39:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน