ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิลางาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640075
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  640075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศิลางาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansilangam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านศิลางาม
ตำบล :
  ท่าอุแท
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077-380147
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2527
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าทองอุแท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าอุแท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:45:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศิลางาม


นายเสวก เอียดนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน