ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640077
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  640077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbaannai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านใน
ตำบล :
  ท่าอุแท
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84340
โทรศัพท์ :
  077380826
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2483
อีเมล์ :
  84010065@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าอุแท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:21:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านใน


นายประวิทย์ เพชรรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน