ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประสพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640078
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  640078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประสพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watprasop
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสะท้อน
ตำบล :
  ท่าทอง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-402166
โทรสาร :
  077402166
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/09/2542
อีเมล์ :
  wadprasop@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าทองอุแท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 12:11:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประสพ


นายนิคม บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน