ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทยาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640079
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  640079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอุทยาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watautayaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวัดประดู่
ตำบล :
  ท่าอุแท
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-380153
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2485
อีเมล์ :
  watautayaram@surat.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าทองอุแท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าอุแท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12:58:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอุทยาราม


นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทยาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน