ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนนิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640080
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  640080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนนิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankuannimit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านควนนิมิต
ตำบล :
  ทุ่งรัง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84290
โทรศัพท์ :
  081-9561830
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖
อีเมล์ :
  baankuannimit@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ช้างคู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:42:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนนิมิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนิมิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน