ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนนิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640080
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  640080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนนิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankuannimit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านควนนิมิต
ตำบล :
  ทุ่งรัง
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84290
โทรศัพท์ :
  077-955209
โทรสาร :
  077-955209
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖
อีเมล์ :
  baankuannimit@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:05:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนนิมิต


นางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนิมิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2