ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนราชา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640081
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  640081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนราชา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankuanracha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านควนราชา
ตำบล :
  ช้างซ้าย
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077933050
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 เมษายน 2526
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 10:25:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนราชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนราชา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน