ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640082
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  640082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวหมากบน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuamakbon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหัวหมากบน
ตำบล :
  ช้างซ้าย
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077452717
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  bhmb.bon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:05:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน


นายกิตติพงศ์ ณ นคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน