ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640084
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  640084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยด่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhauydarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยด่าน
ตำบล :
  ช้างซ้าย
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-452072
โทรสาร :
  077452072
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2519
อีเมล์ :
  banhouydan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:34:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยด่าน


นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน