ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโศก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640085
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  640085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยโศก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhouisok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยโศก
ตำบล :
  ช้างขวา
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-933346
โทรสาร :
  077-933346
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ก.ค. 2509
อีเมล์ :
  banhuaisok@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ช้างคู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างขวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:23:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยโศก


นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน