ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกงตาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640086
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  640086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกงตาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADKONGTAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกงตาก
ตำบล :
  ช้างซ้าย
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  077-400267
โทรสาร :
  077400267
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 /09/2481
อีเมล์ :
  wad_kongtak.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ช้างคู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:53:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกงตาก


นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงตาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน