ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640090
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  640090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watratcharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดอนทราย
ตำบล :
  เกาะพะงัน
อำเภอ :
  เกาะพะงัน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84280
โทรศัพท์ :
  077-377121
โทรสาร :
  077-377121
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2473
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 11:22:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ


นายสุวัช เพียรเกษตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2