ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640091
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  640091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะเต่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankohtao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแม่หาด
ตำบล :
  เกาะเต่า
อำเภอ :
  เกาะพะงัน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84360
โทรศัพท์ :
  077-456522
โทรสาร :
  077456522
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/04/2512
อีเมล์ :
  84010133@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:33:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า


นายวิโรจน์ ทองถึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน