ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640092
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  640092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโฉลกหลำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baanchaloklam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโฉลกหลำ
ตำบล :
  เกาะพะงัน
อำเภอ :
  เกาะพะงัน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84280
โทรศัพท์ :
  077-374123
โทรสาร :
  077-374123
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2544
อีเมล์ :
  Chaloklam123@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะพะงัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  105 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 21:13:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ


นางสาวนิภาพร บินสัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน