ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640093
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  640093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะเดื่อหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baanmaduawhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านมะเดื่อหวาน
ตำบล :
  เกาะพะงัน
อำเภอ :
  เกาะพะงัน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84280
โทรศัพท์ :
  077-238355
โทรสาร :
  077-238355
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/12/2477
อีเมล์ :
  MaduawhanSchool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะพะงัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะพะงัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09:59:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน


นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน