ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีธนู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640094
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  640094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีธนู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Srithanu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านศรีธนู
ตำบล :
  เกาะพะงัน
อำเภอ :
  เกาะพะงัน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84280
โทรศัพท์ :
  077-349270
โทรสาร :
  077-349271
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/05/11
อีเมล์ :
  84010136@surat1.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะพะงัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพชรพะงัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีธนู


นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีธนู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน