ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะพลวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640096
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  640096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะพลวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankohphaluay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเกาะพลวย
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84220
โทรศัพท์ :
  0966358503
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2512
อีเมล์ :
  bankohphaluay841@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะสมุย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  80 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:21:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะพลวย


นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพลวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน