ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนธูป
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640097
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  640097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนธูป
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baandontoop
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนธูป
ตำบล :
  ลิปะน้อย
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84140
โทรศัพท์ :
  077-423239
โทรสาร :
  077415107
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/3/2517
อีเมล์ :
  84010124@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครเกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  101 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 13:34:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนธูปผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน