ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640098
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  640098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่างทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banangthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านตะเกียน
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84140
โทรศัพท์ :
  077-421018
โทรสาร :
  077421018
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2502
อีเมล์ :
  84010132@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  102 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08:52:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่างทอง


นายวินัย เพ็งเคียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน