ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640099
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  640099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแจ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat-Jang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหน้าทอน
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84140
โทรศัพท์ :
  077-423579
โทรสาร :
  077423579
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2474
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครเกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:24:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแจ้ง


นางสาววรรณา จินา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน