ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640100
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  640100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาราเจริญสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnarachareansuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนารา
ตำบล :
  ลิปะน้อย
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84140
โทรศัพท์ :
  077-415192
โทรสาร :
  077415192
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 เมษายน 2482
อีเมล์ :
  84010125@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครเกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข


นายจรัญ ทองปัสโนว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน