ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายแหลม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640105
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  640105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลายแหลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  baanplaileam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านปลายแหลม
ตำบล :
  บ่อผุด
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84320
โทรศัพท์ :
  077-425464
โทรสาร :
  077425464
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  pl_school2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 17:19:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลายแหลม


นายธาดา อักษรชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน