ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640106
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  640106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbaanhadngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเกาะฟาน
ตำบล :
  บ่อผุด
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84320
โทรศัพท์ :
  077-414549
โทรสาร :
  077-414549
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14-05-2519
อีเมล์ :
  Banhadngam_sch@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดงาม


นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน