ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมหอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640107
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  640107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแหลมหอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLAMHOY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านใต้
ตำบล :
  แม่น้ำ
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84330
โทรศัพท์ :
  077-447090
โทรสาร :
  077-447090
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มีนาคม 2510
อีเมล์ :
  84010123@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:03:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแหลมหอย


นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน