ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640108
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  640108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบุณฑริการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbundarikaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านพังบัว (เฉวง)
ตำบล :
  บ่อผุด
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84320
โทรศัพท์ :
  077-300256
โทรสาร :
  077-300256
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2518
อีเมล์ :
  boontarik_sch@hotmail.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม


นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน