ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640112
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  640112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหน้าค่าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAKAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหัวถนน
ตำบล :
  มะเร็ต
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84310
โทรศัพท์ :
  077-424493
โทรสาร :
  077424493
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  baannhakai@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  121 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09:40:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหน้าค่ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน