ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640115
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  640115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคีรีวงการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkiriwongkaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตลิ่งงาม
ตำบล :
  ตลิ่งงาม
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84140
โทรศัพท์ :
  077-423236
โทรสาร :
  077423236
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2464
อีเมล์ :
  watkiriwongkaram@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14:06:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคีรีวงการาม


นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน