ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุณาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640116
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  640116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคุณาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kunaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขาโปะ
ตำบล :
  หน้าเมือง
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84140
โทรศัพท์ :
  077-424496
โทรสาร :
  077424496
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/08/2502
อีเมล์ :
  khunaram@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครเกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  113 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคุณาราม


นายเอกนรินทร์ บุญยะโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุณาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน