ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประเดิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640117
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  640117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประเดิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpradoemschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดอนแตง
ตำบล :
  หน้าเมือง
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84140
โทรศัพท์ :
  077-423915
โทรสาร :
  077-423915
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครเกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประเดิม


นางธชษภร รัตนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประเดิม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2