ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันติวราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640119
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  640119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสันติวราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsantivararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท้องกรูด
ตำบล :
  ตลิ่งงาม
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84140
โทรศัพท์ :
  077-334047
โทรสาร :
  077-334047
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 11:33:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสันติวราราม


นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน