ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคีรีรัฐนิคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640120
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  640120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คีรีรัฐนิคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khiriratnikhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหน้าสถานีรถไฟคีรีรัฐนิคม
ตำบล :
  ท่าขนอน
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077391123
โทรสาร :
  077391123
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  khirirat.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัฐนิคม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าขนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14:22:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคีรีรัฐนิคม


นายสุวัธชัย สายแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐนิคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน