ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640121
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  640121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthakeanthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านตะเคียนทอง
ตำบล :
  กะเปา
อำเภอ :
  คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  0872786631
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  banthakeanthong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:40:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง


นางทวีวรรณ จันทนาคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน